Al VII- lea Congres al profesiei de auditor financiar din România
Modernizarea profesiei de auditor financiar în contextul actualelor provocări globale

Meniu

Al VII- lea Congres al profesiei de auditor financiar din România

Modernizarea profesiei de auditor financiar în contextul actualelor provocări globale

București, 29 Octombrie 2021, Eveniment virtual

Obiectivele congresului

 • Misiunea acestui congres este de a reuni lideri în domeniul financiar, reglementatori, auditori și lideri de afaceri într-un eveniment de afaceri de clasă globală cu o tematică ce excede actualitatea.
 • Sărbătorim diferite culturi, recunoaștem reperele-cheie și stabilim un plan pentru viitorul auditului.
 • Al VII-lea Congres al profesiei de auditor financiar din România are ca temă „Modernizarea profesiei de auditor financiar în contextul actualelor provocări globale“, bucurându-se de participare internațională și va analiza modul în care universul auditului este în continuă schimbare, direcțiile în care se îndreaptă și impactul schimbărilor societale asupra profesiei, conectând teme de actualitate.

Publicul țintă

 • Auditori financiari și stagiari;
 • Părți interesate și alți utilizatori ai informațiilor rezultate din raportul de audit;
 • Mediul academic;
 • Autorități de reglementare.
Membrii Comitetului științific
Prof. Univ. Dr. Nicolae Istudor
 • Președinte AFER, Președintele Comitetului științific

Rector al Academiei de Științe Economice, Preşedinte al Comisiei de Ştiinte Economice şi Administrarea Afacerilor din cadrul CNATDCU, preşedinte Comitet Director „Asociaţia Facultăţilor de Economie din România“ (AFER) şi vicepreşedinte al Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior.

A primit numeroase distincţii şi diplome de excelenţă acordate de mai multe universităţi şi instituţii pentru performanţă în managementul universitar.

Expert în cadrul Panelului Mondial UN-FAO HLPE (High Level Panel of Expert) dar și membru fondator al Asociaţiei – ALUMNI ASE.

Autor a numeroase cărți, cursuri de specialitate și articole publicate în reviste de specialitate naționale și internaționale, domnului Nicolae Istudor i-a fost conferit de către mai multe universităţi, titlul academic onorific de „Doctor Honoris Causa”.

În anul 2004, cu ocazia Zilei Naţionale a României a fost decorat de către Preşedenţia României cu Ordinul Naţional „Serviciul Credincios” în grad de cavaler pentru activitatea desfăşurată în vederea dezvoltării rurale şi eficientizării ramurilor agricole şi silvice în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale iar în anul 2010 i-a fost acordată Diploma de recunoaştere a activităţii depuse în sectorul agroalimentar de către Organizația Națiunilor Unite pentru Agricultură și Alimentație (FAO).

Prof. Univ. Dr. Liliana Ionescu-Feleagă
 • Vicepreședinte CAFR, membru al Comitetului științific

Începând din 2003 este profesor universitar iar din 2005 este Conducător de Doctorat. De  asemenea, deține o  diploma  internațională de  management emisă de Universitatea din Toulouse.

Membru  în  colectivul ştiinţific al revistelor: Audit  financiar, Journal  of Accounting  and  Management  Information  Systems, Analele  Universităţii din Oradea, doamna Ionescu-Feleagă are o vastă experiență academică (peste 25 ani  în  cadrul  Academiei  de Studii Economice  din  București-ASE).

În  prezent,  este  Decan  al Facultății  de  Contabilitate  și Informatică de gestiune din cadrul ASE București, membră a Consiliului de Administrație al Academiei  de   Studii  Economice,    membră  a  Camerei  Auditorilor  Financiari  din  Romania, membră   a Accounting   Education   and   Research, asociat   unic   și   administrator   al Feleagă Contabilitate & Audit SRL.

Doamna Liliana Ionescu-Feleagă a deținut funcţia de Administrator independent BRD –Groupe Société Générale S.A.

Prof. Univ. Dr. Vasile Răileanu
 • Academia de Studii Economice din București, membru al Comitetului științific

Domnul Vasile Răileanu este autorul unor cărți de specialitate din domeniile contabilitate și fiscalitate și de asemenea al multor articole și lucrări de specialitate din domeniile contabilitate și fiscalitate.

Este conducător de doctorat și a îndrumat teze de doctorat din domeniile contabilitate și fiscalitate.

Domnul Vasile Răileanu a participat în calitate de membru al consiliului științific la manifestări științifice la nivel national. A susținut lucrări de specialitate la manifestări științifice organizate la nivel national din domeniile contabilitate și fiscalitate

A fost și este membru al consiliului științific al unor reviste de specialitate din domeniile contabilitate, audit și fiscalitate

Prof. Univ. Dr. Maria Manolescu
 • Auditor financiar de onoare, membru al Comitetului științific

Auditor financiar, doamna Maria Manolescu este membru al CAFR de la înființarea acesteia, având calitatea de vicepreședinte, iar în prezent este auditor financiar de onoare.

Doamna Maria Manolescu are o importantă expertiză și numeroase misiuni profesionale în domeniu, având o implicare majoră în reglementarea contabilității și auditului financiar, precum și în crearea și consolidarea profesiei de auditor financiar în România.

Experiența profesională în domeniu a fost valorificată și în învățământul economic superior – în prezent fiind profesor universitar emerit al ASE București – precum și în numeroase proiecte de cercetare științifică și lucrări de specialitate realizate.

Prof. Univ. Dr. Ana Morariu
 • Auditor financiar de onoare, membru al Comitetului științific

 Ca auditor financiar din anul 2000, a contribuit la dezvoltarea CAFR prin scrieri de articole, materiale și suporturi de cursuri, prelegeri în țară și străinătate la conferințe, congrese, workshopuri, etc. A  fost vicepreședinte CAFR în perioada 2011-2014 și pe lângă numeroase activități ale Consiliului, a promovat o pregătire profesională a auditorilor și stagiarilor bazată pe exemple, studii de caz, aplicații.

 Ca universitar a scris numeroase articole, cărți, studii, a contribuit la dezvoltarea învățământului universitar și a fost promotorul introducerii disciplinelor de Contabilitate și gestiune fiscală inclusiv audit financiar la Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune. A inițiat și dezvoltat  programul de master Audit Financiar și Consiliere, program acreditat de CAFR și CECCAR.

Ana Dincă
 • Auditor statutar al CAFR, membru al Comitetului științific

Peste 15 ani experiență în domeniul auditului financiar cu specializare în audit statutar, auditul situațiilor financiare întocmite pe baza politicilor de grup, IFRS, GAAP, auditul Fondurilor Comisiei Europene.

Doamna Ana  Dincă este auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România din anul 2000 și membru al Comisiei de Auditori Statutari a CAFR.

Doamna Ana Dincă deține, de asemenea, titlurile de expert contabil și consultant fiscal și a fost premiată cu premiul special al președintelui WASME pentru rezultate semnificative în activitatea antreprenorială.

Dr. Clemente Kiss
 • Membru al Consiliului CAFR, Membru Comitetului științific

Este membru al Consiliului CAFR și al comitetelor tehnice atât pentru CAFR, cât și pentru Ministerul Finanțelor din România și a fost implicat în proiecte semnificative, cum ar fi implementarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară. El este, de asemenea, membru al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) și membru și Fellow al Asociației Contabililor Autorizați. Domnul Clemente Kiss a fost membru al Comitetului de Dezvoltare al Organizației Internaționale de Contabilitate IFAC din iunie 2015, fiind nominalizat de către CAFR pentru această funcție.

Domnul Clemente Kiss este din anul 2020 Partner, Head of Audit Practice al Nexia CRG. Anterior a lucrat pentru KPMG România din anul 2009 în funcția de Director pentru Afaceri Reglementare și Audit, pentru EY România, în calitate de Senior Manager în domeniul serviciilor de asigurare și consultanță în afaceri, și ARBOmedia, în funcția de Chief Financial Officer.

Domnul Clemente Kiss este licențiat în economie (contabilitate și sisteme informatice), deține o diplomă de master în audit și contabilitate și titlul de doctor. De asemenea, este membru al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România și al Association of Chartered Certified Accountants.

A scris numeroase articole, studii și sondaje privind dezvoltarea profesiei de contabil și a fost implicat în proiecte importante, cum ar fi implementarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară.

Prof. Univ. Dr. Iulia – Maria Sobolevschi-David
 • Vicepreşedinte al Camerei Consultanţilor Fiscali, membru al Comitetului științific

Doctor în economie, profesor universitar doctor la Academia de Studii Economice din București – catedra de Analiză Economico-Financiară din cadrul Facultății de Contabilitate si Informatică de Gestiune. Membra a Camerei Consultanților Fiscali, a Corpului Experților Contabili și a Contabililor Autorizați, a Asociației Naționale a Evaluatorilor din România, a Societății Române de Analiza Economico-Financiară; a Camerei Auditorilor Financiari din România.

Consultant în probleme de contabilitate, fiscalitate, evaluare, diagnostic economico-financiar, colaborator al KG Audit & Accounting SRL în activitatea desfășurată de cca 180 de societăți.

Oana Buhăescu
 • Audit Director, Deloitte, membru al Comitetului științific

Cu vaste cunoștințe de servicii de audit și consultanță de mai bine de 13 ani, doamna Oana Buhăescu este director de audit, precum și director adjunct de practică profesională (PPD) pentru Deloitte România și responsabil pentru coordonarea echipei de audit a biroului din Cluj Napoca.

Portofoliul doamnei Oana Buhăescu este în mare parte de raportare duală – Standarde de contabilitate românești și Standarde internaționale de raportare financiară (IFRS) și are experiență în auditurile GAAP și SOX ale SUA. Pe lângă misiunile de audit financiar, Oana Buhăscu a fost implicată în proiecte de due diligence, cercetări de piață și planuri de afaceri, precum și servicii de consultanță.

Este membru al CAFR, membru al Corpului Experţilor și Contabililor Autorizați din România (CECCAR), precum și membru ACCA și consultant fiscal.

Monica Movileanu
 • Partner, Capital Markets and Accounting Advisory Services, Assurance, PwC România, membru al Comitetului științific

Doamna Monica Movileanu s-a alăturat PwC România acum 15 ani și din 2018 este Assurance Partner.

Este specializată în servicii de audit financiar (statutar, IFRS și US GAAP) atât pentru companiile locale, cât și pentru cele multinaționale, în sectoare precum FMCG, comerț, imobiliare și utilități. Doamna Monica Movileanu a oferit, de asemenea, sfaturi pentru companiile de transport public, aerian și feroviar.

Doamna Monica Movileanu este licențiată în Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse la Academia de Studii Economice București. Din 2009 este și membră a Camerei Consilierilor Fiscali din România (CCF).