Al VIII – lea Congres al profesiei de auditor financiar din România

Raportarea corporativă privind sustenabilitatea – noi provocări și oportunități pentru profesia de auditor financiar

București, 27 Octombrie 2023, Eveniment virtual

Obiectivele Congresului

 • Misiunea acestui congres este de a reuni lideri în domeniul financiar, reglementatori, auditori și lideri de afaceri într-un eveniment de afaceri de clasă globală cu o tematică ce excede actualitatea.
 • Al VIII-lea Congres al profesiei de auditor financiar din România are ca temă „Raportarea corporativă privind sustenabilitatea – noi provocări și oportunități pentru profesia de auditor financiar “, bucurându-se de participare internațională.

Subiectele Congresului 

 • Implementarea la nivel internațional a principiilor ESG;
 • Transpunerea Directivei CSRD la nivel european;
 • Rolul profesionistului contabil în creșterea capacității entităților și adaptarea acestora la cerințele CSRD;
 • Pregătirea profesională continuă a profesioniștilor contabili care oferă servicii de raportare a sustenabilității;
 • Cercetarea științifică în domeniul auditului

Publicul țintă

 • Auditori financiari și stagiari;
 • Părți interesate și alți utilizatori ai informațiilor rezultate din raportul de audit;
 • Mediul academic;
 • Autorități de reglementare.
Membrii Comitetului științific
 1. Prof.univ.dr. Nicolae Istudor – Președinte
 2. Conf.univ.dr. Gheorghe Ialomițianu – Membru
 3. Prof.univ.dr. Liliana Ionescu-Feleagă – Membru
 4. Prof.univ.dr. Bogdan-Ștefan Ionescu – Membru
 5. Prof.univ.dr. Attila Tamas-Szora – Membru
 6. Prof.univ.dr. Ovidiu-Constantin Bunget – Membru
 7. Prof.univ.dr. Marian Siminică – Membru
 8. Prof.univ.dr. Iuliana Georgescu – Membru
 9. Conf.univ.dr. Adrian Groșanu – Membru
 10. Prof.univ.dr. Iulia – Maria Sobolevschi-David – Membru
 11. Prof.univ.dr. Ioan-Bogdan Robu – Membru
 12. Prof.univ.dr. Maria Manolescu – Membru
 13. Prof.univ.dr. Vasile Răileanu – Membru
 14. Ana Dincă – Membru
 15. Dr. Clemente Kiss – Membru
 16. Dr. Ciprian Teodor Mihăilescu – Membru
 17. Oana Buhăescu – Membru
 18. Mihai Ionica – Membru