Cel de-al VIII- lea Congres al profesiei de auditor financiar din România
Raportarea corporativă privind sustenabilitatea – noi provocări și oportunități pentru profesia de auditor financiar

Meniu

Ateliere:

Atelier 1Aspecte practice privind educația și pregătirea profesională continuă a profesioniștilor contabili care oferă servicii de raportare a sustenabilitățiii 

Atelier 2Rolul profesionistului contabil în creșterea capacității entităților și adaptarea acestora la noile cerințe CSRD

Atelier 3Profesia de auditor în laboratorul cercetării științifice