Al VII- lea Congres al profesiei de auditor financiar din România
Modernizarea profesiei de auditor financiar în contextul actualelor provocări globale

Meniu

Ateliere:

Atelier 1Perspective asupra problemelor curente în domeniul auditului

 

Moderatori: Dr. Ciprian Mihailescu & Prof. univ. dr.  Maria Manolescu

12:30- 12:50    Prof. univ. dr. Adriana Duţescu – Blockchain și profesia de audit financiar (descarca prezentare)

12:50-13:10     Diana Vasilescu – Rolul auditului intern în consolidarea guvernanţei corporative (descarca prezentare)      

13:10–13:30     Adela Ciucioi – Impactul tehnologiei asupra auditului (descarca prezentare)

13:30-13:50     Dr. Ciprian Mihailescu – Sustenabilitatea și responsabilitatea socială: caracteristici viitoare ale auditului (descarca prezentare)

13:50-14:10     Conf. univ. dr. Daniel Botez – 100 de ani de profesie contabilă reglementată în România. O lecție de istorie pentru profesioniștii de astăzi  (descarca prezentare)      

14:30-14:45     Prof. univ. dr. Maria Manolescu, dr. Georgeta Petre, dr. Alexandra Lazăr – Valențe ale raportării financiare potrivit IFRS. Provocări „la zi” pentru auditorii financiari (descarca prezentare)

14:45-15:00     Prof. univ. dr. Adriana Tiron-Tudor, drd. Andreea Cordos – Reproiectarea progresivă a profesiei contabile în contextul digitalizării și al Industriei 4.0  (descarca prezentare)       

15:00-15:15     Paul Thompson, Director EFAA – Auditul entităţilor mai puţin complexe (descarca prezentare)

15:15-15:30     Laura Vorniceanu – Riscurile necunoaşterii clientelei de către Entităţile Raportoare – în contextul noilor reglementări privind prevenirea şi combaterea spălării banilor (descarca prezentare)

15:30-15:45     Andrei Stan    – Procurarea capacităților digitale pentru misiunile de audit (descarca prezentare)            

15:45-16:00     Liana Elefterie – Riscul de audit în noul context rezilient (descarca prezentare)

 

Atelier 2Calitatea auditului în practică

Moderatori: Mihaela Toma & Ioan Grigoriu & Ana Dincă

12:30- 12:50    Conf. univ. dr. Florentin Caloian – Rolul indicatorilor economico-financiari în activitatea de audit (descarca prezentare)

12:50-13:10     Clemente Kiss – Aspecte privind îmbunătăţirea calităţii auditului intern (descarca prezentare)

13:10–13:30     Andreia Stanciu – Adoptarea sustenabilă a unei Inteligențe Artificiale etice (descarca prezentare)

13:30-13:50     Monica Ştefan – Situaţia implementării Directivei privind auditul şi a celei mai noi variante propuse de catre Comisie (descarca prezentare)

14:30-14:50     Oana Buhăescu – Procese pentru un audit de calitate.  Etape de referință (descarca prezentare)

14:50-15:10     Ana Dincă –    Managementul controlului de calitate în firmele mici de audit (descarca prezentare)

15:10-15:30     Prof. univ. dr. Nicoleta Farcane, dr. Delia Deliu, dr. Valentin Burcă – Percepția entităților economice și a auditorilor financiari din România cu privire la valoarea adăugată a serviciilor de audit intern (descarca prezentare)

15:30-15:50     Carmen Spiridon – Program de transformare a sistemului de management al calităţii. Implementarea standardelor ISQM1 şi ISQM2 (descarca prezentare)

15:50-16:10     Conf. univ. dr. Maria-Lia Grosu, conf. univ. dr. Marinela Istrate, prof. univ. dr. Costel Istrate, conf. univ. dr. Ioan-Bogdan Robu – Influența diferențelor de gen asupra calității misiunilor de audit financiar la nivelul firmelor cotate la BVB (descarca prezentare)

Atelier 3Profesia de auditor în laboratorul cercetării științifice

Moderatori: Prof. univ. dr. Liliana Ionescu-Feleagă & Conf. univ. dr. Alin Dumitrescu &  Conf.univ.dr. Irimie Emil Popa

12:30- 12:50    Dr. Dragoș Ovidiu Tofan, prof. univ. dr. Dinu Airinei – Automatizarea de proces în audit – între viziune și realism (descarca prezentare)

12:50-13:10     Drd. Oana Cristina Stoica, prof. univ. dr. Liliana Ionescu-Feleagă – Profesia contabilă și de audit în era digitalizării   (descarca prezentare)

13:10–13:30     Prof. univ. dr. Bogdan-Ștefan Ionescu, drd. Laura-Eugenia-Lavinia Barna – Digitalizarea în profesia contabilă și de audit prin sisteme informatice de tip ERP   (descarca prezentare)     

13:30-13:50     Conf. univ. dr. George-Marian Aevoae, conf. univ. dr. Ioan-Bogdan Robu, conf. univ. dr. Roxana Manuela Dicu, conf. univ. dr. Ionuț-Viorel Herghiligiu – Fundamentarea deciziilor privind investițiile de portofoliu pe baza opiniei de audit în cazul firmelor cotate (descarca prezentare)

13:50-14:10     Conf. univ. dr. Mihai Carp, prof. univ. dr. Iuliana Eugenia Georgescu, lect. univ. dr. Mihai-Bogdan Afrasinei – Influența reputației auditorului și a gradului de concentrare a acționariatului asupra calității informațiilor financiare (descarca prezentare)

14:30-14:50     Prof. univ. dr. Ovidiu-Constantin Bunget, conf. univ. dr. Alin-Constantin Dumitrescu, conf. univ. dr. Rodica Gabriela Blidișel, dr. Oana Alina Bogdan, dr. Valentin Burcă – Aspecte privind structura pieței de audit financiar în Uniunea Europeană din perspectiva onorariilor (descarca prezentare)

14:50-15:10     Drd. Nicolae Măgdaș, prof. univ. dr. Adriana Tiron-Tudor, prof. univ. dr. Irimie Emil Popa – Relația auditor-client: interferențe, influențe, asocieri (descarca prezentare)

15:10-15:30     Prof. univ. dr. Camelia-Daniela Hațegan – Auditul informațiilor nefinanciare – provocări și oportunități (descarca prezentare)

15:30-15:50     Drd. Teodora Porumbăcean, prof. univ. dr. Adriana Tiron-Tudor – Factorii care influențează raportarea aspectelor cheie de audit: o analiză structurată a literaturii (descarca prezentare)

15:50-16:10     Lect. univ. dr. Cristina-Nicoleta Caranica, drd. Alina Domnișor – Provocările auditului de performanță în sectorul public din România (descarca prezentare)