Ateliere:

Atelier 1Aspecte practice privind educația și pregătirea profesională continuă a profesioniștilor contabili care oferă servicii de raportare a sustenabilitățiii 

Moderator: Prof. univ. dr. Liliana Ionescu-Feleagă, Prim-vicepreședinte CAFR

Lect. univ. dr. Florin Caloian, auditor financiar, Sustenabilitatea în procesele de învățământ și dezvoltare profesională continuă

Diana Vasilescu, auditor financiar, Digitalizarea – Element esenţial în asigurarea calităţii funcţiei de audit intern şi adaptării la noile cerinţe CSRD

Asist. univ. dr. Sînziana Maria Rîndașu, Prof. univ. dr. Liliana Ionescu-Feleagă, Prof. univ. dr. Ioan Dan Topor, ASE București, Universitatea 1 Decembrie 1918, Alba-Iulia, Competențele digitale ale contabililor de gestiune: o analiză comparativă între țările Uniunii Europene

Drd. Laura-Eugenia-Lavinia Barna, Prof. univ. dr. Bogdan-Ștefan Ionescu, Prof. univ. dr. Liliana Ionescu-Feleagă, ASE București, Sustenabilitatea și raportarea corporativă folosind sistemele ERP: provocări și oportunități pentru profesia contabilă și de audit

Conf. univ. dr. Adrian Groșanu, Lect. univ. dr. Melinda Timea Fülöp, Lect. univ. dr. Nicolae Măgdaș, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, Auditul în metaverse, ”noua realitate”

Lect. univ. dr. Luminița-Mihaela Dumitrașcu, ASE București, Inteligența artificială provocări pentru profesia contabilă. Cazul Chat GPT

Prof. univ. dr. Maria Niculescu, Universitatea Titu Maiorescu din București, Prof. univ. emerit Alain Burlaud, Franța, De la declarația nefinanciară la raportarea privind durabilitatea: noi provocări pentru analiștii și auditorii financiari

Drd. Adelina Fometescu, Prof. univ. dr. Camelia-Daniela Hațegan, Universitatea de Vest din Timișoara, Aportul informațiilor nefinanciare la crearea de valoare pentru companii

Dr. Paul-Gheorghe Bahnean, Prof. univ. dr. Ovidiu Constantin Bunget, Conf. univ. dr. Alin-Constantin Dumitrescu, Universitatea de Vest din Timișoara, Calitatea raportărilor corporative văzută prin prisma noilor standarde legate de sustenabilitate. Analiză de conținut pe baza factorilor de mediu, social și guvernanță

Atelier 2Rolul profesionistului contabil în creșterea capacității entităților și adaptarea acestora la noile cerințe CSRD

 

Moderator: Dr. Ciprian Mihăilescu, Consilierul președintelui CAFR pe probleme externe, membru în Board-ul EFAA

Prof. univ. dr. Joanna Krasodomska, Universitatea de Economie din Cracovia, AAP Polonia, Profesia contabilă și modificările peisajului de raportare a sustenabilității: o perspectivă de cercetare

Alina Nechita, Director Financial Reporting and IFRS Advisory, BDO Audit, CSRD – riscuri si oportunități

Florina Ion, Assurance Senior Manager Deloitte, Rolul auditorului în raportarea CSRD

Dr. Jeremy Osborn, Director Global ESG, AICPA & CIMA, Sustenabilitatea – noi cerințe de raportare

Prof. univ. dr. Ovidiu Constantin Bunget, Conf. univ. dr. Alin-Constantin Dumitrescu, Lect. univ. dr. Oana Bogdan, Asistent de cercetare dr. Valentin Burcă, Universitatea de Vest din Timișoara, Provocări și oportunități în implementarea Directivei UE de raportare corporativă de sustenabilitate

David Madon, Director Sustenabilitate, Politici și Reglementare, IFAC, Sustenabilitatea – situația actuală

Laura Perrin, consilier executiv și facilitator, coach, Contabilii sunt gardienii unei raportări robuste. Dar raportarea se referă doar la cifre? Cum ar trebui să evolueze rolul lor pentru a capta adevărata valoare și a acoperi aspectele referitoare la capitalul uman, baza lui S din ESG?

Lect. univ. dr. Delia Deliu, auditor financiar, Rolul tehnologiilor emergente sustenabile în tranziția auditului financiar către o economie circulară

Oana Buhăescu, Auditing Associate Partner, Ernst & Young Romania, Adaptarea profesionistului contabil la noile cerințe CSRD

 

 

Atelier 3 – Profesia de auditor în laboratorul cercetării științifice

Moderatori: Conf. univ. dr. Alin Dumitrescu, Vicepreședinte CAFR, Liliana Ialomițianu, Vicepreședinte CAFR

Prof. univ. dr. emeritus Maria Manolescu, ASE București, Dr. Georgeta Petre, Dr. Alexandra Lazăr, Evoluții la zi și perspective privind raportarea financiară în România. Exigențe calitative pentru auditorii financiari

Conf. univ. dr. Maria Grosu, Prof. univ. dr. Costel Istrate, Prof. univ. dr. Ioan Bogdan Robu, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Studiu empiric privind analiza rolului auditorului financiar în asigurarea transparenței și performanței sustenabile a companiilor cotate BVB

Asist. univ. dr. Mihai-Bogdan Afrăsinei, Prof. univ. dr. Mihai Carp, Prof. univ. dr. Iuliana Eugenia Georgescu, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Influența raportărilor de sustenabilitate asupra calității auditului. Analiză empirică la nivelul companiilor cotate la Bursa de Valori București

Lect. univ. dr. Mihaela Enachi, Conf. univ. dr. Daniel Botez, Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău, Utilizarea XBRL pentru raportarea sustenabilă în contextul pactului ecologic european

Dr. Dragoș Ovidiu Tofan, Prof. univ. dr. Dinu Airinei, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Riscuri și beneficii în utilizarea RPA la construcția rapoartelor financiare

Prof. univ. dr. Adriana Duțescu, Drd. Mirela-Simina Mihai, ASE București, Contextul tehnologic extern al Inteligenței Artificiale în serviciile financiare

Asist. univ. dr. George-Marian Aevoae, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Analiza dinamicii pieței fuziunilor și achizițiilor din România. Evidențe empirice privind primele plătite în tranzacții

Dr. Mihai Lupu, Drd. Magda Ghica, Drd. Cornelia Năstase, ASE București, Impactul prețurilor de transfer asupra imaginii companiei. Implicații în munca de audit

Prof. univ. dr. Ovidiu Constantin Bunget, Conf. univ. dr. Alin-Constantin Dumitrescu, Dr. Anca Diana Sumănaru, Asist. univ. drd. Cristian Lungu, Universitatea de Vest din Timișoara, Aspecte privind negocierea în contextul misiunilor de audit care au ca obiect informațiile nefinanciare

Conf. univ. dr. Maria Carmen Huian, Prof. univ. dr. Marilena Mironiuc, Drd. Mihaela CUREA, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Legătura dintre ciclul de viață corporativ și managementul rezultatelor la companiile listate la Bursa de Valori București