Al VII- lea Congres al profesiei de auditor financiar din România
Modernizarea profesiei de auditor financiar în contextul actualelor provocări globale

Meniu

Cel de-al VII lea Congres al profesiei de auditor financiar din România

Modernizarea profesiei de auditor financiar în contextul actualelor provocări globale

29 octombrie 2021

-ediție virtuală-

AGENDĂ

9:00-9:30        Logarea participanților pe platforma online                                               

9:30–10:45     Deschiderea lucrărilor Congresului

  • Mesaje din partea invitaților
  • Moment festiv – Ziua Națională a Auditorului Financiar din România

Sesiune plenară 1: Conectarea profesiei de auditor la noua normalitate

Adrian Popescu                    Presedinte CAFR

Salvador Marin                     Președinte EFAA

Hilde Blomme                      Deputy CEO, Accountancy Europe

Martin Manuzi                      Director regional Europa, ICAEW

Natalia Zlatina                      Director Executiv ACAP RM

Ciprian Mihailescu                Consilier președinte CAFR

10:45 – 11:00  Pauză

11:00 – 12:00  Sesiune plenară 2: Etica profesională într-o lume construită digital

Adriana Tiron Tudor             Președinte al Proiectului Common Content

Gheorghe Ialomiţianu           Prim-vicepreședinte CAFR

Florentina Şusnea                 Vicepreședinte CAFR

Boyko Kostov                       Președinte ICPA Bulgaria

Geraldine de Leon                Director DDPI, CSOEC Franța

Florin Toma                          Managing partner JPA Romania,

Președinte Accountancy Europe 2018-2020

12:00  – 12.30  Pauză

12:30 – 14:15   Lucrările Congresului – Sesiuni pe ateliere (I)

  • Atelier 1Perspective asupra problemelor curente în domeniul auditului

Moderatori: Dr. Ciprian Mihailescu & Prof. univ. dr.  Maria Manolescu

12:30- 12:50       Prof. univ. dr. Adriana Duţescu – Blockchain și profesia de audit financiar

12:50-13:10        Diana Vasilescu – Rolul auditului intern în consolidarea guvernanţei corporative

13:10–13:30       Adela Ciucioi – Impactul tehnologiei asupra auditului

13:30-13:50        Dr. Ciprian Mihailescu – Sustenabilitatea și responsabilitatea socială: caracteristici viitoare ale auditului

13:50-14:10        Conf. univ. dr. Daniel Botez – 100 de ani de profesie contabilă reglementată în România. O lecție de istorie pentru profesioniștii de astăzi

  • Atelier 2Calitatea auditului în practică

Moderatori: Mihaela Toma & Ioan Grigoriu & Ana Dincă

12:30- 12:50       Conf. univ. dr. Florentin Caloian – Rolul indicatorilor economico-financiari în activitatea de audit

12:50-13:10        Clemente Kiss – Aspecte privind îmbunătăţirea calităţii auditului intern

13:10–13:30       Andreia Stanciu – Adoptarea sustenabilă a unei Inteligențe Artificiale etice

13:30-13:50        Monica Ştefan – Situaţia implementării Directivei privind auditul şi a celei mai noi variante propuse de catre Comisie

  • Atelier 3Profesia de auditor în laboratorul cercetării științifice

Moderatori: Prof. univ. dr. Liliana Ionescu-Feleagă & Conf. univ. dr. Alin Dumitrescu &  Conf.univ.dr. Irimie Emil Popa

12:30- 12:50       Dr. Dragoș Ovidiu Tofan, prof. univ. dr. Dinu Airinei – Automatizarea de proces în audit – între viziune și realism

12:50-13:10        Drd. Oana Cristina Stoica, prof. univ. dr. Liliana Ionescu-Feleagă – Profesia contabilă și de audit în era digitalizării

13:10–13:30       Prof. univ. dr. Bogdan-Ștefan Ionescu, drd. Laura-Eugenia-Lavinia Barna – Digitalizarea în profesia contabilă și de audit prin sisteme informatice de tip ERP

13:30-13:50        Conf. univ. dr. George-Marian Aevoae, conf. univ. dr. Ioan-Bogdan Robu, conf. univ. dr. Roxana Manuela Dicu, conf. univ. dr. Ionuț-Viorel Herghiligiu – Fundamentarea deciziilor privind investițiile de portofoliu pe baza opiniei de audit în cazul firmelor cotate

13:50-14:10       Conf. univ. dr. Mihai Carp, prof. univ. dr. Iuliana Eugenia Georgescu, lect. univ. dr. Mihai-Bogdan Afrasinei – Influența reputației auditorului și a gradului de concentrare a acționariatului asupra calității informațiilor financiare

14:15 – 14:30   Pauză

14:30 – 16:15   Lucrările Congresului – Sesiuni pe ateliere (II)

  • Atelier 1 – Perspective asupra problemelor curente în domeniul auditului

14:30-14:45     Prof. univ. dr. Maria Manolescu, dr. Georgeta Petre, dr. Alexandra Lazăr – Valențe ale raportării financiare potrivit IFRS. Provocări „la zi” pentru auditorii financiari

14:45-15:00     Prof. univ. dr. Adriana Tiron-Tudor, drd. Andreea Cordos – Reproiectarea progresivă a profesiei contabile în contextul digitalizării și al Industriei 4.0

15:00-15:15     Paul Thompson, Director EFAA – Auditul entităţilor mai puţin complexe

15:15-15:30     Laura Vorniceanu – Riscurile necunoaşterii clientelei de către Entităţile Raportoare – în contextul noilor reglementări privind prevenirea şi combaterea spălării banilor

15:30-15:45     Andrei Stan    – Procurarea capacităților digitale pentru misiunile de audit

15:45-16:00     Liana Elefterie – Riscul de audit în noul context rezilient

 

  • Atelier 2 – Calitatea auditului în practică

14:30-14:50     Oana Buhăescu – Procese pentru un audit de calitate.  Etape de referință

14:50-15:10     Ana Dincă –    Managementul controlului de calitate în firmele mici de audit

15:10-15:30     Prof. univ. dr. Nicoleta Farcane, dr. Delia Deliu, dr. Valentin Burcă – Percepția entităților economice și a auditorilor financiari din România cu privire la valoarea adăugată a serviciilor de audit intern

15:30-15:50     Carmen Spiridon – Program de transformare a sistemului de management al calităţii. Implementarea standardelor ISQM1 şi ISQM2

15:50-16:10     Conf. univ. dr. Maria-Lia Grosu, conf. univ. dr. Marinela Istrate, prof. univ. dr. Costel Istrate, conf. univ. dr. Ioan-Bogdan Robu – Influența diferențelor de gen asupra calității misiunilor de audit financiar la nivelul firmelor cotate la BVB

 

  • Atelier 3Profesia de auditor în laboratorul cercetării științifice

14:30-14:50     Prof. univ. dr. Ovidiu-Constantin Bunget, conf. univ. dr. Alin-Constantin Dumitrescu, conf. univ. dr. Rodica Gabriela Blidișel, dr. Oana Alina Bogdan, dr. Valentin Burcă – Aspecte privind structura pieței de audit financiar în Uniunea Europeană din perspectiva onorariilor

14:50-15:10     Drd. Nicolae Măgdaș, prof. univ. dr. Adriana Tiron-Tudor, prof. univ. dr. Irimie Emil Popa  –  Relația auditor-client: interferențe, influențe, asocieri

15:10-15:30     Prof. univ. dr. Camelia-Daniela Hațegan – Auditul informațiilor nefinanciare – provocări și oportunități

15:30-15:50     Drd. Teodora Porumbăcean, prof. univ. dr. Adriana Tiron-Tudor – Factorii care influențează raportarea aspectelor cheie de audit: o analiză structurată a literaturii

15:50-16:10     Lect. univ. dr. Cristina-Nicoleta Caranica, drd. Alina Domnișor – Provocările auditului de performanță în sectorul public din România

 

16:15   Închiderea lucrărilor Congresului

EVENIMENT ORGANIZAT ÎN PARTENERIAT CU :

     . 

  

. .