Despre CAFR

Profesia de auditor financiar are un loc bine definit, esențial într-o economie modernă, servind interesul public. Prin activitatea sa, auditorul financiar asigură reperele necesare pentru o dezvoltare economică corectă, într-un climat de încredere şi legalitate a afacerilor, îndeplinind astfel un semnificativ rol social.

Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) este autoritatea competentă care reglementează și monitorizează desfășurarea activităților de audit financiar în România,altele decât auditul statutar.

Camera Auditorilor Financiari din România s-a înființat prin Ordonanța Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, care statuează și legitimează profesia de auditor financiar și organizația profesională a auditorilor financiari.

Misiunea CAFR este de a construi pe o bază solidă, identitatea şi recunoaşterea publică a profesiei de auditor financiar din România, având ca obiectiv principal dezvoltarea susţinută a profesiei şi întărirea acesteia cu Standardele de Audit şi Codul privind conduita etică şi profesională în domeniul auditului financiar, prin asimilarea integrală a Standardelor Internaţionale şi a Codului de etică al IFAC, care să permită auditorilor financiari, membri ai CAFR să ofere servicii de audit financiar de o înaltă calitate, în interesul publicului, în general şi al comunităţii de afaceri, în special.

Auditorul financiar este profesionistul care, pe baza raportărilor financiare ale entităților, formulează într-un raport de audit o opinie privind credibilitatea acestor raportări.

Principalele activități ale Camerei:

 • pregătirea profesională continuă a auditorilor financiari;
 • asigurarea serviciilor pentru membri în sprijinul activității acestora;
 • controlul și monitorizarea activității membrilor Camerei;
 • desfășurarea relațiilor interne și internaționale cu instituții, organizații profesionale și cu mediul de afaceri.

Vizibilitatea CAFR pe plan internațional

În vederea promovării profesionalismului auditorului financiar din România pe plan internațional, Camera Auditorilor Financiari din România participă, în calitate de membru, la activitatea desfășurată de o serie de organisme și instituții profesionale internaționale.

Astfel, CAFR este membru cu drepturi depline al Federației Internaționale a Contabililor – (IFAC) din anul 2008, al Accountancy Europe – (AE) din anul 2010, al PAEE (Educație Profesionala Contabilă Europa) din anul 2018, al Federației Europene a Contabililor și Auditorilor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (EFAA) din anul 2020 și membru instituțional al Asociației Internaționale pentru Educație Contabilă și Cercetare (IAAER) din anul 2010.

Totodată, Camera Auditorilor Financiari din România a încheiat o serie de acorduri de colaborare cu alte organisme similare internaționale, precum:

 • Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)
 • Institutul Contabililor Autorizați din Anglia şi Ţara Galilor (ICAEW)
 • Institutul Contabililor Autorizați din Scoţia (ICAS)
 • Asociația Contabililor și Auditorilor Profesioniști din Republica Moldova (ACAP)
 • Institutul Contabililor Publici Autorizați din Bulgaria (ICPA)
 • Camera Auditorilor din Ungaria (MKVK)
 • Uniunea Auditorilor din Ucraina (AUU)
 • Asociația Contabililor și Auditorilor din Republica Srpska (SAAA)
 • Camera Auditorilor din Azerbaidjan
 • Camera Auditorilor din Lituania (LAR)
 • AICPA® & CIMA®, împreună Asociația Internațională a Profesioniștilor Contabili Autorizați
 • Camera Auditorilor din Ucraina (AChU)
 • Institutul Contabililor Publici Autorizați din Cipru (ICPAC)

Membrii actualului Consiliu al Camerei:

 • Adrian Popescu, Președintele Camerei, Consiliului și Biroului Permanent al Consiliului Camerei
 • Prof. univ. dr. Liliana Ionescu-Feleagă,  Prim-Vicepreședinte al Consiliului
 • Iulian Ardeleanu, Vicepreședinte al Consiliului
 • Conf. univ. dr. Alin Constantin Dumitrescu, Vicepreședinte al Consiliului
 • Liliana Ialomițianu, Vicepreședinte al Consiliului
 • Alina Gabriela Făniță, Membru al Consiliului
 • Rodica Călugăreanu, Membru al Consiliului
 • Dan – Alexandru Groza, Membru al Consiliului
 • Mircea – Iosif Rus, Membru al Consiliului
 • Filip Stoica, Membru al Consiliului
 • Nicolae Covrig, Membru al Consiliului