Cel de-al VIII- lea Congres al profesiei de auditor financiar din România
Raportarea corporativă privind sustenabilitatea – noi provocări și oportunități pentru profesia de auditor financiar

Meniu

Înregistrare participant Congres CAFR

 

* Taxa de participare la Congres:

350 lei pentru plățile efectuate până la data de 31.07.2023;

400 lei pentru plățile efectuate în perioada 01.08.2023 – 31.08.2023;

500 lei pentru plățile efectuate începând cu data de 01.09.2023.

* câmpurile evidențiate cu steluță sunt obligatorii

I. Date de identificare

!!!* Vă rugăm să selectați STEAGUL țării Dvs. inainte de a insera numarul de telefon.

II. Taxă de participare

Taxa de participare la eveniment include participarea la lucrările Congresului din data de 27.10.2023

Taxa de participare se poate achita direct la CAFR,la sediul din București sau la reprezentanțele teritoriale sau prin virament/transfer bancar, în unul dintre următoarele conturi:

a) deschis la ING Bank, IBAN: RO84 INGB 0001 0081 8692 8910

b) deschis la BCR Sucursala Libertăţii, IBAN RO09 RNCB 0069 0076 6442 0001

Cod fiscal: 12 13 70 45


III. Participarea la lucrările din cadrul atelierelor

Pentru mai multe detalii legate de eveniment ne puteți contacta la telefon: 0731.031.038 sau pe email: congres@cafr.ro, persoana de contact din partea CAFR fiind dna. Flavia Cioriceanu-Tudor.


Vă aducem la cunoștință ca lucrările Celui de al VIII - lea CONGRES al Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR sau Camera) vor fi înregistrate audio-video.

CAFR, autoritate competentă care reglementează şi monitorizează desfășurarea activităților de audit financiar în România, altele decât auditul statutar, înființată în baza OUG 75/1999, republicată, privind activitatea de audit financiar, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de operator de date cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, vă informează că va prelucra fotografiile și înregistrarea audito-video doar în legătură cu scopul de a centraliza situația participării la acest eveniment și a alocuțiunilor persoanelor care iau cuvântul, precum și pentru a fi consemnate în materialele profesionale editate sau emise de către CAFR sau în scopuri de marketing și promovare.


Vă mulțumim pentru completarea formularului și vă așteptăm să ne întâlnim online la lucrările Congresului CAFR!

Pentru mai multe detalii legate de eveniment ne puteți contacta la telefon: 0731.031.038 sau pe email: congres@cafr.ro, persoana de contact din partea CAFR fiind dna. Flavia Cioriceanu-Tudor.